Hướng dẫn sử dụng Xuka Quần Chip Điều Khiển Từ Xa: 1. Bạn nhẹ nhàng mặc Xuka vào sao cho bộ phận rung của quần chip nằm ngay điểm G.spot 2. Dùng ROMOTE nhấn phím nguồn hình trái tim để điều khiển các chế độ rung trong bán kính 15m